Az elektromágneses kockázatértékelés, sugárzásmérés célja, lakások, intézmények, hivatalok belső légterében kialakulhatnak egészségre ártalmas erőterek, -valamint szmog gyűjtőnéven ismert elektromágneses sugárzások. Ezen erőterek kiszűrése érdekében az épületek helyiségeinek műszeres felmérése, kockázatértékelése szükséges.

A műszeres felmérés áttekintést ad olyan fizikai, kémiai és biológiai veszélyekre, amelyek jelen vannak a körülöttünk lévő terekben, vagyis munkahelyeinken, ingatlanjainkban, élettereinkben ahol tartózkodunk, éljük mindennapjainkat.

Valamennyi vizsgálati eredmény jegyzőkönyvben dokumentált, így a potenciális problémák azonosítottak és megteremtik egy hatékony védekezési stratégia alapját.

Az auditált és laborpartnert és a hitelesített műszerparkot, valamint a jegyzőkönyvben rögzített előzetes méréseket és a telepítést követően a kontrollmérés eredményeit a telepítést követően tanúsítványt állítunk ki a megrendelő részére.

A felmérés kiterjed a következő expozíciós határokra:

• Kisfrekvenciás elektromos mező (1Hz-400KHz)
• Kisfrekvenciás mágneses mező (1Hz-400KHz)
• Nagyfrekvenciás elektromágneses terek (100KHz-6GHz)
• Radon-radioaktív dózis mérése
• Légtéri feszültség földpotenciálhoz képest

MILYEN SZABVÁNYOK ALAPJÁN DOLGOZUNK?

A határértékek megállapításának fő célja egyrészt a lakosság és a környezet védelme az ártalmas vagy káros behatásokkal szemben, másrészt az elővigyázatosság elveinek betartása.

Emellett a határértékek nem elsősorban a jelentéktelen és a kockázatos tényezők határát tükrözik, hanem politikai és gazdasági kompromisszumokat jelentenek a vélhető egészségügyi kockázatok, és a gazdasági szempontok között.

A szabványok és határértékek kialakítását nehezíti, hogy korunk civilizációs és technológiai szintjén az elektromágneses sugárzások nem zárhatók ki.
A sugárzásvédelemi rendszer beépítését megelőzően a 33/2016EMMI rendelet, és az SBM 2008 Épületbiológiai mérési módszert veszi igénybe, melyet jegyzőkönyvben dokumentál.